"Tartsan"

5 rounds of
– 2 rope climbs
– 8+8 front rack walking lunges
– rest 2-3min

GYMNASTICS

  • Tunneilla harjoitellaan lajinomaisia gymnastics -liikkeitä vaihtuvin teemoin: parillisilla viikoilla teemana on tanko/renkaat/köysi ja parittomilla viikoilla hand stand/-hold/-walk/-push ups.
  • Ota alle itsenäisesti yleislämpöä tai omien liikkuvuusheikkouksiesi mobilisointia.
  • Tunnin päätteeksi halukkaille vapaaehtoinen corevartti!

Nightmare for two

With a partner for time:
– 120 wallballs
– 80 t2b's

Time cap 14 mins.