Tickling the core

10 x every 2 minutes on the minute, alternating between
– 8 overhead squats
– 15-20 hollow rocks

Paha olo™

3 rounds of:
– 5 pull-ups
– 10 push-ups
– 15 kb swings 24/16kg
– 20 wallballs

Time cap is 8 minutes.

GYMNASTICS

  • Tunneilla harjoitellaan lajinomaisia gymnastics -liikkeitä vaihtuvin teemoin: parillisilla viikoilla teemana on tanko/renkaat/köysi ja parittomilla viikoilla hand stand/-hold/-walk/-push ups.
  • Ota alle itsenäisesti yleislämpöä tai omien liikkuvuusheikkouksiesi mobilisointia.
  • Tunnin päätteeksi halukkaille vapaaehtoinen corevartti!